POWRÓT NA GÓRE

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!! Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!! Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!!

...Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach

TECHNIKUM i SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Z ostatnich dni

KILIŃCZYCY NA II BIEGU ZAGOŃCZYKA

W niedzielę 4 marca uczniowie Kilińskiego uczestniczyli w II Biegu Zagończyka, dla uczczenia pamięci majora Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”. Na rynku wśród ponad 100 uczestników znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy I i III technikum: Katarzyna Jagła, Natalia Koszalik, Szymon Maciejewski, Artur Szymkowiak, Sara Skorupińska, Weronika Karwik, Dominik Ratajczak, Tomasz Zawada, Patryk Czechowski. „Drużynę Kilińskiego” zorganizował Mirosław Karwik – nauczyciel ZSP. Pogoda w tym dniu dopisała a na biegaczy po ciężkiej trasie na ok. 1,9 km czekał ciepły posiłek – wojskowa grochówka i bigos.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach został zakwalifikowany do projektu w ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – akcja 1 „Mobilność”. 01.12.2017 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy edukacyjno-zawodowej z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Uczniowie naszej szkoły zarówno technikum, jak i branżowej szkoły I stopnia wezmą udział w Programie praktyk dla uczniów w Irlandii w 2019 r. Praktyki trwać będą 4 tygodnie.

PRAKTYKI ZAWODOWE W KRAJACH UE:

·         Uczniowie szkół zawodowych i technicznych mogą odbywać bezpłatnie praktyki w krajach UE.

·         Dzięki grantom Erasmus + młodzież ucząca się zawodu może zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe.

·         Praktyki zawodowe w krajach UE ułatwiają młodzieży przejście z etapu nauk do zatrudnienia.

·         Wszystkie koszty związane z udziałem młodzieży w odpowiednio dobranych stażach, koszty zakwaterowania, wyżywienia, podróży zagranicznej jak i dojazdu z lotniska, transportu miejskiego, specjalnego programu językowo-kulturowego mieszczą się w całości w grantach ERASMUS +.

·         Przed wyjazdem uczniowie mają zapewnione w ramach programu ERASMUS + przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne.

·         W trakcie pobytu zapewnione wsparcie dla uczniów i stały nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk.

·         W charakterze opiekunów grupy uczniów pojedzie 1 nauczyciel z naszej szkoły i 1 osoba z ramienia Koordynator/Konsorcjum, starającego się o grant dla szkoły, tj. Centrum Wsparcia Rzemiosła , Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Copyright © 2018 ZSP W ZDUNACH Rights Reserved.