POWRÓT NA GÓRE

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!! Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!! Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!!

...Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach

TECHNIKUM i SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

DOKUMENTY

WAŻNE DOKUMENTY SZKOLNE

 

 • Zasady oceniania zachowania ucznia : POBIERZ
 • Kryteria oceny z zachowania.: POBIERZ
 • Procedury bieżącego kontaktu z rodzicami.: POBIERZ
 • Postępowanie dyrektora szkoły w przypadku ujawnienia na terenie szkoły osoby będącej pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.: POBIERZ
 • Procedury przy nagminnym nieuczęszczaniu ucznia na zajęcia.: POBIERZ
 • Program edukacji prozdrowotnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w ZdunachPOBIERZ
 • Program profilaktyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach: POBIERZ
 • Program wychowawczy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach: POBIERZ
 • Program i harmonogram poprawy efektywności wychowania : POBIERZ
 • Program naprawczy problemów wychowawczych : POBIERZ
 • Zasady rekrutacji uczniów w ZSP ZDUNY na rok szkolny 2015/2016: PDF
 • Podanie do szkoły zawodowej: DOC/PDF
 • Podanie do technikum: DOC/PDF
Program AcrobatReader niezbędny do otwarcia dokumentów *.pdf pobierzesz STĄD

 

 

Copyright © 2018 ZSP W ZDUNACH Rights Reserved.