POWRÓT NA GÓRE

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!! Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!! Zduny- ul.Strzelecka 10 Czas do Szkoły !!!

...Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach

TECHNIKUM i SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zdunach wchodzi 4-letnie Technikum im. Jana Kilińskiego oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Jana Kilińskiego dla absolwentów gimnazjum. W szkole pracuje 29 nauczycieli.

Do technikum czteroletniego uczęszcza 225 uczniów, kształcą się oni w klasach o następujących profilach:
- technik logistyk
- technik informatyk
- technik usług fryzjerskich
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik agrobiznesu

Do zasadniczej szkoły zawodowej uczęszcza 20 uczniów, którzy zdobywają różne zawody:
- klasa wielozawodowa

Szkoła nie jest anonimowa
W ZSP Zduny nauka kończy się uzyskaniem dyplomu technika oraz świadectwa maturalnego. Jednym z głównych atutów szkoły, jest niewielka liczba uczęszczających do niej uczniów. Dzięki temu młodzież nie jest anonimowa, co bardzo pomaga nauczycielom w ich pracy.

Od 1 września 2005 r. administrowanie ZSP w Zdunach przejęła na siebie gmina Zduny. Wcześniej, gdy placówka ta podlegała Starostwu Powiatowemu w Krotoszynie, groziło jej zamknięcie.

Copyright © 2018 ZSP W ZDUNACH Rights Reserved.